1. Przygocki Marcin, wolny, Niewierz Leśna 1
    Ratajczak Dorota, wolna, Chełminko 12

Kto by wiedział o przeszkodach w zawarciu Sakramentu małżeństwa pomiędzy w/w osobami, zobowiązany jest w sumieniu powiadomić Księdza Proboszcza.

Brody 8.07.2018