1. Janz Łukasz, wolny, Bródki 39/2
    Schmidt Sylwia, wolna, Linie 2/1
  1. Bujak Stanisław, wolny, Bródki 12
    Poszwald Monika, wolna, Bukowiec Powstańców Wlkp. 18
  1. Stachowiak Marianna, wolna, Pakosław 58
    Sówka Grzegorz, wolny, Annogóra 5

Kto by wiedział o przeszkodach w zawarciu Sakramentu małżeństwa pomiędzy w/w osobami, zobowiązany jest w sumieniu powiadomić Księdza Proboszcza.

Brody 1.07.2018