1. Skręty Miłosz Marek, par. Brody
    Barańska Aleksandra, par. Duszniki

Kto by wiedział o przeszkodach w zawarciu Sakramentu małżeństwa pomiędzy w/w osobami, zobowiązany jest w sumieniu powiadomić Księdza Proboszcza.

Brody 10.06.2018