1. Wyrwał Julia Anna, wolna, Niewierz ul. Leśna 9/4
    Jaroszyk Szymon Czesław; wolny; Śliwno 34
  1. Anioł Jan, wolny, Brody 133/8
    Opiela Dominika, wolna, Duszniki ul. Chełmińska 41

Kto by wiedział o przeszkodach w zawarciu Sakramentu małżeństwa pomiędzy w/w osobami, zobowiązany jest w sumieniu powiadomić Księdza Proboszcza.

Brody 13.05.2018