1. Owczarzak Paweł; wolny; Pakosław 64
    Ratajczak Anna; wolna; Stara Tuchorza 63

Kto by wiedział o przeszkodach w zawarciu Sakramentu małżeństwa pomiędzy w/w osobami, zobowiązany jest w sumieniu powiadomić Księdza Proboszcza.

Brody 6.05.2018