1. Stachowiak Aleksandra, wolna, Bródki 48
    Prętki Łukasz Paweł, wolny, Chmielinko 31/1

Kto by wiedział o przeszkodach w zawarciu Sakramentu małżeństwa pomiędzy w/w osobami, zobowiązany jest w sumieniu powiadomić Księdza Proboszcza.

Brody 15.04.2018