1. Zawadzińska Małgorzata Eleonora, wolna, Brody 69
    Szumiński Patryk, wolny, Opalenica ul. Poznańska 5a
  1. Białek Jakub, wolny, Pakosław 157/17
    Przymuszała Patrycja, wolna, Obra ul. Wąska 17

Kto by wiedział o przeszkodach w zawarciu Sakramentu małżeństwa pomiędzy w/w osobami, zobowiązany jest w sumieniu powiadomić Księdza Proboszcza.

Brody 25.03.2018