Módlmy się za zmarłych:

Zmarłych Papieży: Jana Pawła I, Piusa XII

Zm Prymasów Polski: ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, ks. kard. Augusta Hlonda, ks. kard. Józefa Glempa

Zmarłych Metropolitów Poznańskich: ks. abp. Jerzego Strobę, ks. abp. Antoniego Baraniaka, ks. abp. Walentego Dymka

Zmarłych Biskupów sufraganów: ks. abp. Mariana Przykuckiego, ks. bp. Tadeusza Ettera, ks. bp. Franciszka Jedwabskiego

Zmarłych Księży Dziekanów: ks. Dziekana Mariana Maciejewskiego, ks. Dziekana Edwarda Przybylaka

Zmarłych Księży Proboszczów: ks. dziekana Józefa Śmietanę, ks. Prałata Edwarda Karwatkę, ks. Prałata Ludwika Bielerzewskiego, ks. Radcę Kazimierza Heruda, ks. prob. Czesława Zaradniaka, ks. Kan. Stefana Stasińskiego

Zmarłych kapłanów, którzy posługiwali w naszej parafii: ks. Jakuba Szostakiewicza, ks. Jana Robińskiego, ks. Zygmunta Mikołajczaka, ks. Eustachego Struka, ks. Zygmunta Droszcza, ks. Ignacego Neumana, ks. Stanisława Ziębę, ks. Mieczysława Matysiaka, ks. Jerzego Mizerskiego, ks. Stefana Radojewskiego, ks. Leonarda Piotrowskiego, ks. Stefana Nowackiego, ks. Wacława Banaszaka, ks. Jędrzeja Ciglera, ks. Andrzeja Najdka

Zmarłych fundatorów i budowniczych naszego kościoła parafialnego.

Zmarłych dobrodziejów naszej parafii.

Za wszystkich, którzy oddali życie dla Ojczyzny naszej, za zamordowanych w obozach koncentracyjnych, za ofiary terroru stalinowskiego.

Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

I TAJEMNICA BOLESNA: MODLITWA JEZUSA W OGRÓJCU

 

Módlmy się za :

+ Jana, Ludwika, Stanisławę Baturów, Nikodema Józefowskiego, Stanisława Świątka + Jana, Helenę, Stanisława Drobnik, Stanisława, Ludwika Starkowskich, Mariannę Wardecką + Floriana Grocholewskiego, zm. rodziców z obu stron, Władysławę i Jana Konopackich + Wiktora Kaczmarka + Czesława Biskupa, Ludwika Galasa + Kazimierza Żuchowskiego + Hieronima Flieger + Małgorzatę Majorek + Kazimierza Bartkowiaka, Cyryla Liszkowskiego + Teresę, Teofila Brykczyńskich, zm.  dziadków Banasiów + Konstancję, Warzyna Gomułów, Jana Dacha + zmarłych z rodziny Gabryelczyków i Knułów, + Hieronima i Remigiusza Poznańskich + Władysława, Andrzeja Szulz + Franciszka i Józefę Białek, + Zofię, Franciszka i Romana Troszczyńskich + Eugeniusza Stachowiaka, Antoninę Banaś, Franciszka Banasia + Stanisławę i Kazimierza Piotrowskich, zmarłych z rodzin Piotrowskich i Fornalików, Janusza Tesznera, zmarłych z rodziny Tesznerów, Tadeusza Ciebielskiego, Helenę Muchę, Jerzego Mańkowskiego+ Romana Hałę, Mariannę i Stanisława Wesołych + Tomasza Szwedta, zmarłych z rodziny Szwedów, Łeckich, Olesiaków, Marciniaków, + Tadeusza Webera, + Joannę Kozicką + Andrzeja Grygiera + Józefa Janasa zmarłych z rodziny Janasów i Przewoźnych, + Tomasza Zgołę + Annę Tatka, Hieronima, Stefanię , Aleksandra Gucia, Mieczysławę, Augusta Konopackich + Czesławę, Jana Śliwińskich + za zmarłych z rodziny Górnych i Kozłowskich + Tadeusza Troszczyńskiego + Helenę, Stanisława Majorek, Aleksandrę, Apolonię, Władysława Fotygów + Genowefę i Józefa Włudarskich i Annę Majorek + Mariana Szczechowiaka oraz zmarłych z rodziny Szczechowiaków i Walkowiaków + Martę Franciszka Szulczyków + Bronisława Bartosińskiego + Janinę, Henryka Grośtych, zm. z rodziny Grośtych i Zastawnych, zm. kapłanów: Wojciech Grośtego, Walentego Grośtego, Mariana Nowaka, Zbigniewa Zielińskiego, Mariana Sternika, Zenona Półrolniczaka,

II TAJEMNICA BOLESNA: BICZOWANIE PANA JEZUSA

 

Módlmy się za :

+ Franciszka, Genowefę, Krzysztofa, Mieczysława Piechowiaków, Kazimierę i Stanisława Stachowiaków zmarłych dziadków, Józefa Kaczmarka, Władysławę Nowakowską, Barbarę, Władysława, Irenę i Bronisława Skubiszyńskich + Jerzego Klemkę zmarłych z rodziny Łączkowskich, Henryka Miężała + zmarłych z rodziny Kominów i  Stachowiaków, + zmarłych z rodziny Szwedów, Szczechowiaków, Krystynę Szczechowiak + Jacka Targosza, Renatę Napierała + Helenę, Wiktora Stachowiaków, Joannę, Czesława Piechowiaków + Helenę Lewicką, Barbarę Buziewską, + Aleksandra Hałę + zmarłych z rodziny Weber i Fengler, Henryka Webra + zmarłych z rodziny Łuczaków i Pawlaków + zmarłych z rodzin Nowakowskich, Pustkowiaków, Bendowskich + Jana Przewoźnego, zm. rodziców z obu stron, + Teresę, Franciszka Dudek +  Antoniego Kucharzewskiego, Antoninę i Piotra Przewoźnych, Cecylię, Stanisława, Leszka Nowaków + Sławomira Sobkowiaka + Zofię i Jana Górnych+ Benignę, Jana Marciniaków, Mariannę, Władysława Nowaków + Janusza Stanisławskiego, Jerzego Kolasińskiego, Franciszka Haładudę, Monikę Rzepa i zmarłych z rodzin: Stanisławskich, Herodów, Kurowskich, Szczerbaków i Świtałów + Franciszkę, Franciszka Żuchowskich, Mariannę, Józefa Łuczaków+ Anielę, Antoniego Szymańskich, zamarłych z rodzin Kowalów i Łuczaków, + Kazimierę  Wyrwał, Feliksa, Annę, Czesława Kucharzewskich, Stefanię, Franciszka Grelka + Stanisława Baturę + Bronisławę, Feliksa, Marka Aniołów, Bronisława Leśniewskiego, + Janusza Liska + Adama, Mariana Kinal, zmarłych z rodziny Kinali, Józefę, Władysława Samoląg + Henryka Szudrzyńskiego, + Zbigniewa Nieścierowicza, Urszulę i Hieronima Banasiów + Stefanię, Władysława Przewoźnych, Józefę, Jana Borowiaków, Mirosławę Borowiak, Martę Kurowską + Jana, Annę Frąckowiaków, zm. z rodziny Frąckowiaków, Ziemniewiczów, Kucharskich, Pryfrów, Edwarda Kucharskiego, Stanisława Łupickiego, Marię, Józefa Ciudzińskich i zm. z rodziny Ciudzińskich i Walczaków

III TAJEMNICA BOLESNA: CIERNIEM UKORONOWANIE PANA JEZUSA

 

Módlmy się za :

+ Marię, Antoniego Ceberników, Łucję, Floriana Dziamskich, Stefanię, Alojzego Szwedków + Danutę Stoińską, + za zmarłych rodziców i dziadków Kamyszków, Martę i Stanisława Aniołów + zmarłych z rodziny Stachowiaków i Kapelskich, + Ks. Andrzeja Najdka, Helenę Kaczmarek zmarłych z rodziny Najdków i Szaratów, Janinę Grośty i zmarłych z rodziny Siemieniaków + Bronisława Feliksiaka, Władysławę i Franciszka Świergielów + Czesława Kubiaka i zmarłych z rodziny Karczów + zmarłych z rodziny Hałasów i Wojciechowskich, + Wandę Janas+ Stanisława i Władysławę Drobników + Mieczysława Ratajczaka, Teresę Łanoszka + Aleksandra Galasa + zmarłych z rodziny Woronowiczów, Łuczaków, Kluge, Aszer, Patela, Dłużewskich, Zdzisława Komina, Eugenię Słoma, Józefa Gucię, + Sylwestra Szczechowiaka zmarłych z rodzin Michalskich i Norków+ Krystynę Kortus+ Grażynę Kasprzyk + Joannę i Juliana Musiałów + Franciszka Łuczaka+ Gabrielę, Stanisława Woźnych + Kazimierę Ozorkiewicz, Stefanię Słaby + zmarłych z rodziny Nowickich i Hołych + Bronisławę i Stanisława Owczaryszków + Wandę Konieczną + Janinę Świergiel + Kazimierza Dakiniewicza, Wacława Chmielewskiego, Cecylię Chmielewską + Jana Lehmana + za zmarłych rodziców Martę, Stanisława Nasiadek, Antoninę i Kazimierza Kubiaków + Helenę Żarna i  Grażynę Bartkowiak + Weronikę i Stefana Kaczmarków, Agnieszkę Stachowiak, Eugeniusza Stachowiaka + Romana Troszczyńskiego, Zofie i Franciszka Troszczyńskich, + Kazimierę i Franciszka Przybyłów + Marię, Wiktora Dobruckich, Floriana Muchę + Marię, Władysława Kęsych, Helenę, Franciszka Błaszczyków + Eugeniusza, Stanisława Miler, Zofię, Zygmunta Kinali

IV TAJEMNICA BOLESNA: DZWIGANIE KRZYŻA

 

Módlmy się za :

+ Kazimierza Konika i zmarłych z rodziny Koników i Bartkowiaków + Jerzego, Grażynę, Szymona Słocińskich + za zmarłych z rodziny Hojanów i Norków+ zmarłych z rodzin Chojnackich i Kucharczyków, + Barbarę Owczarzak + Martę, Leona Poznańskich, + Gertrudę, Kazimierza, Katarzynę, Antoniego Piechowiaków, Michalinę, Stanisława, Maksymiliana, Konstancję Koniecznych, Jana Wieczorka, Praksedę, Franciszka Pietruś, Marię Jabłońską + Stanisława Mikołajczaka + Walerię, Mariana i Józefa Szukałów+ Władysławę i Wiktora Szczechowiaków + Bernarda, Jadwigę i Piotra Nowaków,+ Helenę i Albina Dachów, zmarłych z rodziny Kaczmarków + Czesławę, Stefana Hemmerling, Czesławę, Józefa Raszyńskich, zamarłych z rodziny Górnych, Henryka Ramickiego + Mariannę i Stanisława Kaczmarków, Stanisława Łuczaka, Ireneusza Ławiaka, zmarłych z rodzin Łamaszewskich + Różę Piaskowską + Martę Kawa, Wincentego Kawa + Franciszka, Piotra Kociembów i zmarłych z rodziny + Andrzeja Deskę + Mariana Kubiaka + Andrzeja Pustkowiaka zmarłych z rodziny Pustkowiaków i Piosików + Leona, Stanisławę, Wincentego, Andrzeja Przygockich, Mariana, Marię Plucińskich + Kazimierę, Stanisława Bartkowiaków, Teklę, Hannę, Stanisława Szubów, + Marię, Stanisława Troszczyńskich, Michała Łukasika + Jacka Puka, Katarzynę, Zofię, Józefa Ratajczaków + Stanisława Targosza, Jacka Targosza, Teresę Krzewina + Wojciecha Grygra, Wincentego Grygra, Bogdana Słocińskiego + Zofię, Stefana Sobisiaków + Emilę i Mariana Schmiidtów, Stanisławę i  Bronisława Marciniaków +

V TAJEMNICA BOLESNA: ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU