Módlmy się za zmarłych:

Zmarłych Papieży: Jana Pawła I, Piusa XII

Zmarłych Prymasów Polski: ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, ks. kard. Augusta Hlonda, ks. kard. Józefa Glempa

Zmarłych Metropolitów Poznańskich: ks. abp. Jerzego Strobę, ks. abp. Antoniego Baraniaka, ks. abp. Walentego Dymka

Zmarłych Biskupów sufraganów: ks. abp. Mariana Przykuckiego, ks. bp. Tadeusza Ettera, ks. bp. Franciszka Jedwabskiego

Zmarłych Księży Dziekanów: ks. Dziekana Mariana Maciejewskiego, ks. Dziekana Edwarda Przybylaka

Zmarłych Księży Proboszczów: ks. dziekana Józefa Śmietanę, ks. Prałata Edwarda Karwatkę, ks. Prałata Ludwika Bielerzewskiego, ks. Radcę Kazimierza Heruda, ks. prob. Czesława Zaradniaka, ks. Kan. Stefana Stasińskiego

Zmarłych kapłanów, którzy posługiwali w naszej parafii: ks. Jakuba Szostakiewicza, ks. Jana Robińskiego, ks. Zygmunta Mikołajczaka, ks. Eustachego Struka, ks. Zygmunta Droszcza, ks. Ignacego Neumana, ks. Stanisława Ziębę, ks. Mieczysława Matysiaka, ks. Jerzego Mizerskiego, ks. Stefana Radojewskiego, ks. Leonarda Piotrowskiego, ks. Stefana Nowackiego, ks. Wacława Banaszaka, ks. Jędrzeja Ciglera, ks. Andrzeja Najdka

Zmarłych fundatorów i budowniczych naszego kościoła parafialnego.

Zmarłych dobrodziejów naszej parafii.

Za wszystkich, którzy oddali życie dla Ojczyzny naszej, za zamordowanych w obozach koncentracyjnych, za ofiary terroru stalinowskiego.

Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

I TAJEMNICA BOLESNA: MODLITWA JEZUSA W OGRÓJCU

 

Módlmy się za:

+ Jana, Helenę, Stanisława Drobników, Ludwika, Stanisławę Starkowskich i Mariannę Wardecką, + Kazimierza Piotrowskiego, zmarłych z rodziny Piotrowskich i Fornalików, Janusza Tesznera, zmarłych z rodziny Tesznerów, Jerzego Mańkowskiego, + za śp. Czesława Biskupa i Ludwika Galasa, + za śp. Antoniego Kucharzewskiego, Antoninę i Piotra Przewoźnych, +za śp. Benignę i Jana Marciniaków, Mariannę, Władysława Nowaków, zm. z rodz. Żarnowskich, + Wiktora Kaczmarka, Hieronima Fliegra, + Teresę i Teofila Brykczyńskich i zm. dziadków Banasiów, + Kazimierza Żuchowskiego, + Joannę Kozicką, + Helenę i Stanisława Majorek, Aleksandra, Apolonię, Władysława Fotyga, + Jana, Ludwika, Stanisławę Baturów, Nikodema Józefowskiego, + Jerzego Klemke, zmarłych z rodziny Łączkowskich, Henryka Miężał, + Józefa Janasa i zm. z rodz. Janasów i Przewoźnych, + Kazimierę Wyrwał, Feliksa, Annę, Czesława Kucharzewskich, Stefanię, Franciszka Grelka, + Tadeusza Webra, + Kazimierza Bartkowiaka, + Antoninę i Franciszka Banaś, Eugeniusza Stachowiaka, + Helenę, Wiktora Stachowiaków, Joannę, Czesława Piechowiaków, + Eugeniusza, Stanisława Miler, Zofię, Zygmunta Kinali, + Floriana Grocholewskiego, zm. rodziców z obu stron, Władysławę, Jana Konopackich, + zm. z rodz. Fengler i Weber, + Władysława, Andrzeja Szulc, Franciszka, Józefę Białek, + zm. z rodz. Łuczaków i Pawlaków, + Jana Przewoźnego i za zm. rodziców z obu stron, + Annę Majorek, + zm. z rodzin Kapelskich i Stachowiaków, + zm. z rodz. Hojanów i Norków, + zm. rodziców i dziadków Kamyszków, Stanisława Anioła, + Wojciecha i Wincentego Grygier, Bogdana Słocińskiego, + Tadeusza Troszczyńskiego, + zm. z rodziny Ciepłych, + Floriana Walkowiaka, Stanisława, Władysława Walkowiaków, Jana, Barbarę Korbanek, Anielę Pawelską, Eugeniusza Szmyta, + Kazimierę Ozorkiewicz i Stefanię Słaby.

II TAJEMNICA BOLESNA: BICZOWANIE PANA JEZUSA

 

Módlmy się za:

+ Zofię, Franciszka, Romana Troszczyńskich, + Grażynę Bartkowiak, Helenę Żarna, + Mieczysława Ratajczaka, Teresę Łanoszka, + Floriana Muchę, Marię i Wiktora Dobruckich, + Franciszkę, Franciszka Żuchowskich, Mariannę, Józefa Łuczaków, + Wandę Janas, + Teresę Paszke, Halinę Beder, Zofię Starkowską, Franciszka Beder, + Kazimierę, Franciszka Przybył, + zm. z rodziny Łęckich, Szwedów, Olesiaków i Marciniaków, + Władysławę i Stanisława Drobników,+ Krystynę Kortus, + Aleksandra Hałę, + Romana Hałę, Mariannę, Stanisława Wesoły, + Gabrielę, Stanisława Woźnych, + Juliana i Joannę Musiał, + Stanisława Mikołajczaka, + Bronisława Bartosińskiego, + Franciszka Łuczaka, + Teresę, Franciszka Dudek, + Jana Lechmanna, + Jana Śliwińskiego, + Wandę Konieczną, Henryka Szudrzyńskiego, + za zmarłych z rodz. Najdków, Szaratów, ks. Andrzeja, Antczaków, Izydora Hoffa, + Bronisławę, Feliksa, Marka Aniołów, Bronisława Leśniewskiego, + Adama, Mariana Kinal, zm. z rodziny Kinal, Józefę, Władysława Samoląg, + Cyryla Liszkowskiego, + Mariana Kubiaka, + zm. z rodz. Górnych i Kozłowskich, + Janusza Liska, + Bronisława Feliksiaka, + Janusza Stanisławskiego, Jerzego Kolasińskiego, Franciszka Haładudę, Monikę Rzepa i zm. z rodz. Stanisławskich, Herodów, Kurowskich, Szczerbaków i Świtałów, + Łucję, Floriana Dziamskich, Marię, Antoniego Ceberników, Stefanię, Alojzego Szwedków, + Martę i Franciszka Szulczyków, + Stanisławę i Feliksa Batura, Teresę i Edwarda Weymann, + zm. z rodz. Nowakowskich, Pustkowiaków i Bendowskich, + Romana, Zofię, Franciszka Troszczyńskich, + Aleksandrę Szukała, zm. z rodz. Szukałów i Rogalczyków, Różę Piaskowską, + Tomasza Kaczmarka, Jana Kaczmarka, + Walerię, Mariana, Józefa Szukałów, + Jacka i Stanisława Targoszów, + Martę i Wincentego Kawów, + Piotra i Franciszka Kociembów i zm. z rodziny,+ zm. z rodz. Piosików i Pustkowiaków,+ Emilię, Mariana Schmidtów, Stanisławę, Bronisława Marciniaków,+ Joannę, Klarę, Jana, Adamek, Kazimierza Szajbę,+ Leona, Stanisławę, Wincentego, Jana, Andrzeja Przygockich, Marię Plucińską.

III TAJEMNICA BOLESNA: CIERNIEM UKORONOWANIE PANIE JEZUSA

 

Módlmy się za:

+ Genowefę, Franciszka, Krzysztofa, Mieczysława Piechowiaków, Stanisława, Kazimierę Stachowiaków, Józefa Kaczmarka, zm. dziadków Gmerków i Stachowiaków, Bogdana Kowalaka, Dorotę i Stefana Tomaszewskich + Barbarę, Irenę, Bronisława Skubiszyńskich i zm. dziadków, + Annę Haufa, Władysława Haufa, Pawła Jerzyniaka, Józefa Patarza, + Kazimierza Konika i zm. z rodz. Koników i Bartkowiaków, + Tomasza Puszkę i zm. z rodziny Kopysteckich, + Władysławę i Henryka Ptaszyńskich, Janinę Woźniak, + Benedykta Hałę i zm. z rodz. Wleklaków, + zm. z rodz. Woronowiczów, Łuczaków, Kluge, Aszerów, Patela, Zdzisława Komina, Józefa Gucia, Eugenię Słoma i zm. z rodziny Dłużewsklch, + Mariannę, Stanisława Kaczmarków, Stanisława Łuczaka i za zm. z rodz. Łamaszewskich, + Andrzeja Kozbra, + Barbarę Owczarzak, + Sylwestra Szczechowiaka i zm. z rodz. Michalskich i Norków, + zm. z rodz. Kucharczyków i Chojnackich, + zm. z rodz. Knuła I Gabryelczyk, + Helenę, Albina Dach, zm. z rodz. Kaczmarków, + Genowefę, Józefa Włodarskich, + zm. z rodz. Hałasów i Wojciechowskich, + Jana Górnego, + Zofię i Stefana Sobisiaków, + Janinę Świergiel, + Marię, Władysława Kęsych, Helenę Franciszka Błaszczyk, + Mariana Stachowiaka, Antoninę, Władysława Bujaków, + Michalinę, Stanisława, Maksymilianę, Konstancję Koniecznych, + Katarzynę, Antoniego, Gertrudę, Kazimierza Piechowiaków, Elżbietę Koza, Antoniego Świech, Praksedę, Franciszka Pietruś, Jana Wieczorka, Marię Jabłońską, + Janinę i Henryka Grośtych, zm. z rodzin Grośtych i Zastawnych, zmarłych kapłanów: Wojciecha Grośtego, Walentego Grośtego, Zbigniewa Zielińskiego, Zenona Półrolniczaka, Jana Ksyckiego, Kazimierza Józefiaka, Mariana Sternika, Mariana Nowaka, + Marię i Emila Nowaków,

IV TAJEMNICA BOLESNA: DŹWIGANIE KRZYŻA

 

Módlmy się za:

+ Antoniego, Anielę Szymańskich, zm. z rodzin Łuczaków i Kowalów, + zm. z rodz. Piechowiaków, Kulawskich, Staśkiewiczów, Stanisława Staśkiewicza, + Alfonsa Rogala, Ryszarda Burzę, + Kazimierza Klemkę, zm. z rodz. Klemków i Stenclów, Mariana Dubrawskiego, + Aleksandra i Leokadię Prędkich, + Zbigniewa Nieścierowicza, Urszulę i Hieronima Banasiów, + Kazimierę i Stanisława Bartkowiak, Hannę, Teklę, Stanisława Szubów, + Bronisławę, Stanisława Owczaryszek, + Agnieszkę Stachowiak, Eugeniusza Stachowiaka, Weronikę Kaczmarek, + Krystynę, Romana, Stanisława Knapczyków, Józefa Gellerta, Elżbietę Elmiś, Zenona Niećkowiaka, + zm. siostry zakonne, + Feliksa Szymańskiego, Janusza Weimanna, + Henryka Ramickiego, Czesławę i Stefana Hemmerling, Czesławę, Józefa Raszyńskich, zm. z rodz. Górnych, + Marię, Stanisława Troszczyńskich, Michała Łukasika, + Irenę, Zdzisława, Janinę, Andrzeja, Kazimierza Nowakowskich, Macieja Nowaczyka, + Renatę Napierała, Jacka Targosza, + Andrzeja Grygra, + Zofię i Józefa Szkudlarków, Zbigniewa Śmiałkowskiego, Jana Sawiela, Cecylię Ćwiek, Jakuba Korbala, Dariusza Mieszczaka, Jana Mackiewicza, Sebastiana Swata, Henryka, Dorotę, Janusza, Danutę Kwiatkowskich, Marka Wieczorka, Apolonię Kwiatkowską, Jadwigę Szkudlarek, ks. Ambrożego Andrzejaka, ks. Stanisława Pietrzaka, ks. Floriana Skubiszaka + Mariana, Krystynę Kodur, Bronisława Hoffmanna, Mirosława Ratajczaka, Mariana Stróżniak, zm. z rodz. Kodur, Hoffmann i Stróżniak, Marię Zgrabczyńską, Wandę Tomczyk, Krzysztofa i Piotra Wilkusów, + Bolesława, Bronisławę Kania, Zbigniewa, Stanisława, Bogdana Kowalskiego, Stanisława, Jadwigę Kamińskich, zm. z rodz. Kaniów, Skrzypków, Kowalskich, Michalczyków.

V TAJEMNICA BOLESNA: UKRZYŻOWANIE I ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU