1. Obrębska Aleksandra, wolna, Pakosław 6
    Bronka Adrian, wolny, Nowy Tomyśl ul. Chmielowa 3/3
  1. Weber Arkadiusz Henryk, wolny, Niewierz ul. Kasztanowa 15
    Nawrot Wioleta, wolna, Ceradz Dolny ul. Powstańców Wlkp. 31/1

Kto by wiedział o przeszkodach w zawarciu Sakramentu małżeństwa pomiędzy w/w osobami, zobowiązany jest w sumieniu powiadomić Księdza Proboszcza.

Brody 18.02.2018 r.

Módlmy się za zmarłych:

Warszawa, dnia 2 lutego 2016 r.

 

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski
dotyczący nauczania religii w szkole

 

W związku z obywatelskim projektem prawnym o zmianie ustawy o systemie oświaty w zakresie finansowania nauczania religii pragniemy przypomnieć, że nauczanie religii w szkole wpisuje się w długą historię polskiej edukacji. Mimo wielu różnych przeszkód, nawet podczas zaborów, religia znajdowała się w wykazie przedmiotów nauczania. Wyjątek stanowi około 30-letni okres w czasie rządów władz komunistycznych w Polsce.

Tutaj możesz przeczytać o gender