1. Przygocki Marcin, wolny, Niewierz Leśna 1
  Ratajczak Dorota, wolna, Chełminko 12

Kto by wiedział o przeszkodach w zawarciu Sakramentu małżeństwa pomiędzy w/w osobami, zobowiązany jest w sumieniu powiadomić Księdza Proboszcza.

Brody 8.07.2018

 1. Janz Łukasz, wolny, Bródki 39/2
  Schmidt Sylwia, wolna, Linie 2/1
 1. Bujak Stanisław, wolny, Bródki 12
  Poszwald Monika, wolna, Bukowiec Powstańców Wlkp. 18
 1. Stachowiak Marianna, wolna, Pakosław 58
  Sówka Grzegorz, wolny, Annogóra 5

Kto by wiedział o przeszkodach w zawarciu Sakramentu małżeństwa pomiędzy w/w osobami, zobowiązany jest w sumieniu powiadomić Księdza Proboszcza.

Brody 1.07.2018

 1. Białkowska Kinga, wolna, Pakosław 82
  Kańduła Mateusz, Łukasz wolny Glinno 94a

Kto by wiedział o przeszkodach w zawarciu Sakramentu małżeństwa pomiędzy w/w osobami, zobowiązany jest w sumieniu powiadomić Księdza Proboszcza.

Brody 24.06. 2018

 1. Sebastian Cichy, parafia Duszniki
  Monika Przybył, parafia Brody
 2. Binkiewicz Krzysztof, wolny, Brody 121/3
  Suchocka Monika, wolna, Duszniki Szamotulska 6
 3. Faberski Maciej, wolny, Pniewy Słowiańska 5
  Mikołajczak Magdalena, wolna, Brody 23c
 4. Hałas Tomasz, wolny, Chraplewo 14
  Nowakowska Justyna, wolna, Rudka 8

Kto by wiedział o przeszkodach w zawarciu Sakramentu małżeństwa pomiędzy w/w osobami, zobowiązany jest w sumieniu powiadomić Księdza Proboszcza.

Brody 17.06.2018

Warszawa, dnia 2 lutego 2016 r.

 

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski
dotyczący nauczania religii w szkole

 

W związku z obywatelskim projektem prawnym o zmianie ustawy o systemie oświaty w zakresie finansowania nauczania religii pragniemy przypomnieć, że nauczanie religii w szkole wpisuje się w długą historię polskiej edukacji. Mimo wielu różnych przeszkód, nawet podczas zaborów, religia znajdowała się w wykazie przedmiotów nauczania. Wyjątek stanowi około 30-letni okres w czasie rządów władz komunistycznych w Polsce.